Over de WVOI > Aandachtsvelden
Over de WVOI > Aandachtsvelden

Het overleg met de werknemersorganisaties over cao-gerelateerde onderwerpen wordt niet altijd in eerste instantie aan de centrale overlegtafel gevoerd. Op een aantal onderwerpen vindt overleg mogelijk eerst op commissie- of werkgroepniveau plaats. De werkgevers, hebben in overleg met werknemersorganisaties, vijf aandachtsvelden gedefinieerd:

Voor elk aandachtsveld is een portefeuillehouder benoemd die voor alle partijen eerste aanspreekpunt is op het betreffende aandachtsveld. De aandachtsvelden  zijn aan de centrale tafel gekoppeld en voor deze aandachtsvelden kunnen op onderwerpen (op ad-hoc basis) werkgroepen geformeerd worden. Overleg aan de centrale overlegtafel wordt gebruikt voor hamerstukken, voor overleg over onderwerpen onder de aandachtsvelden, voor overleg over onderwerpen waar op werkgroepniveau niet tot overeenstemming kan worden gekomen, voor onderlinge afstemming, voor meningsvorming in bredere zin en uiteraard voor de finale onderhandeling over een nieuwe cao.